Korózna ochrana

Kontaktné údaje

Farby, laky
Černákova 16
Brezno

tel.č. 0903 133 713
tel.č. 048/611 50 44, 0903 593 583
email: kollmann@kollmann.sk